Izbor opreme za bazen nije laka stvar. Opremu za bazene nemojte birati olako, jer od nje zavisi nesmetan rad bazena i, vaša sigurnost prilikom korišćenja. Naša preporuka jeste da izbegavate niskokvalitetne i niskobudžetne proizvode jer se male uštede na kraju mogu pokazati kao veoma loš izbor. Neka oprema, kao što je hidraulika, odnosno svi ventili, cevi, pumpa i filter su obavezni, dok je druga oprema, poput toplotne pumpe, opcionalna. U nastavku ćemo analizirati opremu prema važnosti.

filtracija bazena

Obavezna - osnovna oprema neophodna za rad bazena

Za rad bazena neophodno je da postoje mlaznice i skimeri, jer one čine sastavni deo bazena koji omogućava potrebnu filtraciju. Posebno je važno birati proizvode vrhunskog kvaliteta, jer nakon što se instaliraju, za njihovu zamenu biće potrebni skupi veći radovi. Na ovu opremu nadovezuju se cevi i fiting koji omogućavaju protok vode kroz sistem filtracije. Jednom kada se hidraulični krug uspostavi, svako sledeće prepravljanje može izazvati visoke troškove.

Prilikom instalacije osnovne opreme, vodite računa o ostavljanju prostora za ugradnju dodatne opreme u kasnijem periodu (na primer, toplotnu pumpu, dozirnu pumpu, uv lampu). To znači, da ako u nekom budućem periodu planirate instalaciju toplotne pumpe, instalirajte baj pas koja će vam omogućiti povezivanje toplotne pumpe i projektovanje električnog sistema u skladu sa električnim ormarom. U fazi izgradnje, ovi troškovi biće minimalni, dok će naknadno prepravljanje sistema izazvati dodatne troškove.

rasveta za bazen

Odabir pumpe i filtera za bazen

Pumpa i filter predstavljaju srce Vašeg bazena. Baš kao što srce kod čoveka pumpa krv, tako pumpa i filter omogućavaju cirkulaciju i filtriranje vode kroz sistem i čine da voda u bazenu bude ispravna (uz upotrebu adekvatne hemije). Prilikom odabira pumpe i filtera, vodite računa da pumpa i filter budu savršeno kompatibilni. To znači da pumpa ne sme biti veće snage od filtera, ali da filter može da bude veći od pumpe (ali ne previše). Da biste utvrdili odgovarajuće kapacitete pumpe i filtera, morate uzeti u obzir količinu vode u bazenu. Pool master će Vam pomoći u odabiru najkvalitetnije opreme koja će obezbediti dugotrajno i efikasno korišćenje Vašeg bazena.

Rasveta za bazen

Bazen, da bi bio estetski lep, ne mora da ima sistem osvetljenja, ali se iz bezbednosnih razloga preporučuje za noćno kupanje. Pravilno postavljena rasveta može biti prijatna za oko, posebno zahvaljujući višebojnim opcijama LED tehnologije koje su sada dostupne.

Image

Dodatna oprema za bazen

U grupu dodatne opreme za bazen svakako se ubrajaju oni segmenti koji nisu obavezni ali mogu učiniti da Vaš bazen bude funkcionalniji i bogatiji. Tako na primer, kupanje u toploj vodi zahvaljujući sistemu grejanja bazena predstavlja dodatnu opremu koja može biti instalirana u vidu toplotne pumpe ili izmenjivača toplote. U zavisnosit od izvora toplote, primenjuje se odgovarajuća oprema koja omogućava uživanje u kupanju čak i kada su temperature napolju niže od prosečnih.

Pool master savetuje: toplotne pumpe pružaju najbolju energetsku efikasnost na tržištu, kao i jednostavnost ugradnje i upotrebe.

Sistemi za prečišćavanje vode u bazenima

Da biste uživali u čistom, higijenskom bazenu, neophodno je tretirati vodu. Da bi se uspešno vršilo prečišćavanje vode, dodatna oprema koja stoji na raspolaganju su:

  • Elektroliza,
  • Dozirna pumpa,
  • Uv lampa.

Održavanje bazena

Za održavanje bazena postoje različite vrste robota koji održavanje bazena čine manje napornim, jer ručno čišćenje vrlo brzo postaje zamorno. Tehnologije dostupne na tržištu su sledeće: možete birati između usisivača i robotskih uređaja za čišćenje, u zavisnosti od Vašeg budžeta, oblika i veličine vašeg bazena i njegove obloge.

Sistemi pokrivača za bazene

Pokrivanje bazena omogućava vam zaštitu vode i sistema za filtriranje od nečistoća, lišća, insekata, čestica prašine i drugih otpadaka, kao i održavanje temperature vode, posebno noću, i smanjenje isparavanja.

No Internet Connection