Izgradnja bazena

Kako biste ušli u proces izgradnje bazena, prvi korak jeste da se na dogovorenom sastanku izvrši upoznavanje sa Vašim idejama i kako bismo stekli osećaj za viziju koju imate i kojoj težite. Definisanje želja i potreba naših klijenata istovremeno omogućava da dobijemo bolju predstavu o tome kakav će bazen biti – skimerski bazen ili prelivni bazen, koje su to idealne dimenzije bazena koje će zadovoljiti zahteve klijenta, kao i kakvu bazensku opremu želite da posedujete.

Informacije koje nam klijent pruži su od ključnog značaja za sam dizajn bazena koji nije samo ono što ste zamislili, već dizajn koji se uklapa u postojeću arhitekturu vašeg doma. Preporučujemo da razmislite o odgovorima na sledeća pitanja:

  • Koja je to dimenzija bazena koja bi bila idealna za Vas?
  • Kakvu oblogu bazena želite – lajner ili mozaik pločice?
  • Da li želite da grejete bazen?
  • Da li želite nešto od dodatne opreme u bazenu (rasveta, turbo-jet, vodene atrakcije)?

Ovo su samo neka od pitanja koja mogu pomoći u kreiranju ponude koja se odnosi na projekat izgradnja bazena. Ako ponuda zahteva određene izmene, korigovaćemo je prema Vašim zahtevima, i tek kada bude konačno prihvaćena prelazimo na realizaciju projekta izgradnja bazena.
Naš tim stručnjaka pruža uslugu izvođenja građevinskih radova, bazenske instalacije i održavanja bazena. Vaš bazen je naša briga od onog trenutka kada Vi odlučite da u njemu uživate.

No Internet Connection